Over de Dutch VR Awards

De stichting Virtual Reality Nederland is een door de Nederlandse overheid erkende ANBI die zich tot doel stelt om VR in Nederland op de kaart te zetten. Op Europees niveau is VRNL de officiële vertegenwoordiger in Nederland van EUVR.org. Daarnaast heeft de stichting de ambitie om onderdeel van de wereldwijde Virtual World Society te worden. De stichting bouwt in Nederland aan een snel groeiend netwerk van ontwikkelaars, startups, bedrijven, onderwijs-, onderzoeks-, culturele en (semi-) overheidsinstellingen. Ook worden contacten onderhouden met andere nationale platformen en initiatieven op 3D- en VR-gebied.


Contactpersonen:

Ir. Fred Hage - fred@vr.nl - Voorzitter Virtual Reality Nederland

Dr. ir. Al-Noor Ladhani - info@dutchvrawards.nl - Voorzitter Dutch VR Awards

Tel. 0570 - 645 069