Werk inzenden vóór 20 januari 2017

De inschrijving voor de Dutch VR Awards 2017 is gesloten op 20 januari 2017.

 

Reglement en jureringstraject

Er is door het bestuur van VRNL een reglement vastgesteld voor de Dutch VR Awards 2017, waarvan de volledige tekst hier beschikbaar is. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden en regels voor het nomineren van projecten:

  • - Het werk bevat voldoende virtual en/of augmented reality technieken of levert een significante bijdrage aan de ontwikkeling hiervan.

  • - Het concept van de case moet in Nederland zijn bedacht en gemaakt.

  • - Het werk moet werkend opgeleverd zijn of worden tussen 1 december 2015 en 31 december 2016. Het betreft projecten die zodanig ver zijn gerealiseerd en geïmplementeerd of gepubliceerd, dat de jury een waardemeting kan verrichten.

  • - Inzenders verbinden zich bij inschrijving tot en met 31 december 2017 jaar als donateur aan de Stichting Virtual Reality Nederland in de donateurscategorie die het best bij de inzender past. Bij twijfel beslist het Bestuur van VRNL.

  • - Voor de studenten- en onderzoeksprojecten geldt de onderwijs- of onderzoeksinstelling als inzender. Alleen met instemming van de instelling kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Bij twijfel over de rol van de inzender beslist de jury.

  • - Per donateur kan 1 case gratis worden aangemeld in betreffende categorieën. Het inschrijfgeld voor extra inzendingen bedraagt €95 per case. Er is geen limiet voor het aantal aan te melden cases.

  • - De bijdrage als donateur en de kosten voor eventuele extra cases dienen binnen 2 weken na inzending, of uiterlijk 1 februari 2017, te zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL45INGB0007160720 van Stichting Virtual Reality Nederland.