Entries for the Dutch VR Awards 2017


VR and AR Student Projects

OOGenBLIK Ruimtelijke pre-oriëntatie in het belang van angstreductie - MasterThesis ter afronding Master-studie Zorgmanagement bij iBMG van de Erasmus Universiteit Rotterdam


ID
64
Submitted to Category
VR and AR Student Projects
Project Title
OOGenBLIK Ruimtelijke pre-oriëntatie in het belang van angstreductie - MasterThesis ter afronding Master-studie Zorgmanagement bij iBMG van de Erasmus Universiteit Rotterdam
Project Client
Project Description
Het OOGenBLIK onderzoek is op een bijzondere manier tot stand gekomen. Tijdens mijn recente studie Zorgmanagement t.b.v. een persoonlijke carrière switch en door mijn achtergrond als reclame-fotograaf kwam ik in aanraking met een nieuwe techniek waarmee ruimtes online virtueel in een 3D-Showcase zichtbaar worden gemaakt.

"DEZE 3D & VR SHOWCASE IS DE MEEST MEESLEPENDE MANIER OM ECHTE BESTAANDE LOCATIES TE ERVAREN, OF JE NU OP EEN TRADITIONELE BROWSER KIJKT OF MET BEHULP VAN EEN VR-HEADSET. MAAR EEN VR SHOWCASE IS NOG MEESLEPENDER EN BOEIENDER, OMDAT KIJKERS EEN TOTAAL GEVOEL VAN AANWEZIGHEID ERVAREN - EEN COGNITIEVE GEVOEL VAN FYSIEKE AANWEZIGHEID OP DE BEKEKEN (BESTAANDE) LOCATIE. VR HEADSETS ZIJN DE VOLGENDE EVOLUTIE VAN DE MOBIELE ERVARING - EN DE EERSTE KEER DAT MOBIELE MEDIA EIGENLIJK BETER IS DAN DE DESKTOP TEGENHANGER.

Ik ben toen gaan nadenken wat dit medium voor de gezondheidszorg kon betekenen. Toen ik dit besprak met Dr. Anne Marie Weggelaar van het iBMG was ook zij meteen enthousiast en vervolgens hebben we samen het idee opgepakt dit te gaan onderzoeken. De meest voor de hand liggende toegevoegde waarde was in onze optiek angstreductie. Omdat Het Oogziekenhuis Rotterdam en met name het KinderOOGcentrum angstreductie als leidraad heeft was de connectie snel gelegd en is dit het onderzoek tot stand gekomen. Doelstelling hierbij was beantwoording van de onderzoeksvraag: Hoe draagt een ruimtelijke pre-oriëntatie van de fysieke ziekenhuisomgeving bij aan het reduceren van angst voor een ziekenhuisbezoek voor een medische behandeling bij kinderen?

OPMERKING Dit onderzoek is tot stand gekomen ten behoeve van een universitaire studie. Dit heeft geresulteerd in een start-up met de naam LocationView. Het is mij daarom niet helemaal duidelijk in welke categorie deze inzending thuis hoort. Ik heb vanwege de studie gekozen voor VR en AR Studentenprojecten, maar het zou vanwege de bijzondere toepassing van VR-technieken ook in de categorie VR en AR Innovaties passen. Ik verneem graag of dit de juiste keuze is.
Project Motivation
Samenvatting OOGenBLIK onderzoek:

Ruimtelijke oriëntatie vooraf – voortaan “ruimtelijke pre-oriëntatie” genoemd – zonder de omgeving daadwerkelijk fysiek te bezoeken is onderwerp van dit onderzoek. In deze casestudie is via ‘mixed methods’ onderzocht in hoeverre een ruimtelijke pre-oriëntatie van een fysieke ziekenhuisomgeving kan bijdragen aan het reduceren van angst als gevolg van een (eerste) ziekenhuisbezoek voor een medische behandeling bij kinderen. Data zijn verzameld met een gevalideerde vragenlijst en semigestructureerde interviews bij kinderen tussen de 7 en 14 jaar die nooit eerder het KinderOOGcentrum van Het Oogziekenhuis Rotterdam hebben bezocht.

Middels een literatuurstudie is het theoretische kader vastgesteld. Ruimtelijke oriëntatie wordt gedefinieerd als het vermogen je voor te stellen waar je bent en hoe een bepaalde ruimte in een gebouw te bereiken is. Dit is mogelijk door een ‘mental map’ (psychologische mentale voorstelling) van de structuur en indeling van het gebouw, welke ontstaat na een aantal bezoeken en aanvullende informatie. Oriëntatie-problemen kunnen stress veroorzaken en leiden tot toestandsangst. Coping is een productieve strategie om toestandsangst hanteerbaar te maken. Toestandsangst kenmerkt zich door een duidelijk aanwijsbare oorzaak zoals een eerste ziekenhuisbezoek.

Het onderzoek toont aan dat een ruimtelijke pre-oriëntatie bij de respondenten een pre-mental map creëert op basis van sequentiële beelden of een totaalbeeld, waarbij de laatste meer overzicht geeft. Er blijkt sprake van toestandsangst-vooraf voor het ziekenhuis in het algemeen en toestandsangst-tijdens voor het ziekenhuisgebouw bij het daadwerkelijke ziekenhuisbezoek. De pre-mental map maakt coping van de toestandsangst-vooraf mogelijk en toont tevens aan dat de speciale inrichting van het KinderOOGcentrum een positieve cognitieve herwaardering van de ziekenhuisomgeving bij de jonge respondenten bewerkstelligt. Uit de angstmeting met de vragenlijst blijkt dat de toestandsangst-tijdens het eerste ziekenhuisbezoek bij de respondenten met een ruimtelijke pre-oriëntatie lager was dan bij respondenten zonder een ruimtelijke pre-oriëntatie. Uit de interviews blijkt dat alle respondenten zich rustiger dan verwacht voelen, zowel vooraf als tijdens het ziekenhuisbezoek en ervaren volgens hen minder toestandsangst.

Het is vooral de bekendheid met de ziekenhuisomgeving dat vertrouwen geeft bij de respondenten tijdens hun eerste ziekenhuisbezoek. Zij vinden een ruimtelijke pre-oriëntatie daarom zinvol voor alle toekomstige patiënten van ziekenhuizen. Concluderend kan gesteld worden dat het OOGenBLIK onderzoek aantoont dat een ruimtelijke pre-oriëntatie bijdraagt aan het verlagen van angst, die gepaard gaat bij een eerste ziekenhuisbezoek voor een medische behandeling bij kinderen.

Op basis van dit onderzoek ben ik een start-up gestart met de naam LocationView.
LocationView realiseert een ruimtelijke pre-oriëntatie van een (zorg)omgeving in het belang van kwaliteit & veiligheid voor zowel patiënt als zorgprofessional. Een interactieve online 3D & VR Showcase maakt het mogelijk een omgeving vooraf te bekijken zonder hier fysiek aanwezig te zijn.

Een ruimtelijke pre-oriëntatie van de zorgomgeving verbeterd:
• Transparantie & toegankelijkheid o.a. imago & “marktpositie”
• Angstreductie: Reductie van angst en/of onzekerheid, oriëntatieproblemen
• Kwaliteit: o.a. Visualisatie (specifieke) patiëntgerichte zorg, gastvrijheid etc.
• Patiëntveiligheid: Visualisatie en (Incidenten)analyse, Bevordering dialoog.
• Brandveiligheid: Visualisatie en analyse, Informatie en training (BHV e.a.)
• Scholing van zorgprofessionals (in het kader van het omgaan met medische technologie):
• Visualisatie OK & IC omgeving T.B.V. SCHOLING EN TRAINING MEDISCHE ZORGPROFESSIONALS EN SCHOONMAAKPERSONEEL

LocationView wil graag deze innovatieve service in de gezondheidszorg implementeren ter verhoging van kwaliteit en veiligheid van patiëntgerichte zorg.

Daarnaast ben ik op 1 jan. j.l. een samenwerking-startup gestart onder de naam MatterView. MatterView levert Virtual Reality locationviews specifiek voor de GGZ-sector ten behoeve van blended behandelprogramma's voor een aantal stoornissen zoals PTTS en angst- & paniekstoornissen. GGZ-BEHANDELAARS KUNNEN PATIËNTEN HIERMEE EEN COGNITIEF GEVOEL VAN FYSIEKE AANWEZIGHEID OP BESTAANDE LOCATIES LATEN ERVAREN ZONDER HEN DAAR ECHT FYSIEK AANWEZIG TE LATEN ZIJN.

Aangezien de toepassing van dit VR-medium op basis van fotografie van bestaande locaties enorm vernieuwend en daardoor nog onbekend en dus vaak `onbemind`, kan deze toepassing alle aandacht gebruiken die beschikbaar is. Mede daarom zou LocationView veel baat hebben bij het behalen van de Dutch VR-Award 2017.
URL with more info / demo / video
https://my.matterport.com/show/?m=3EmqbiTDCb3
Name
Rik de Vries
Company
LocationView

All entries approved:Immersive VR 360 video productions

Aerial
Ashes to Ashes
De Dementiebril
De List
Holmatro 360 Extrication Experience
Huawei Connected Europe
Mindscapes
Nest experience Zwitserland
NS Flirt 360 Virtual Reality Tour
Philips Sleep VR
Project Orpheus VR Experience
VR-ambulance experience
VR-eetstoornis


Games & Apps for VR headsets

Beat the Street
Descend: The Vertigo Game
Din VR-Experience
Erasmus Spectaculis
Green Bubbles: Project Dive
It's Snowdown!
Landfall
VR data visualization for cancer research
WegWijsVR


VR and AR Innovations

120m Superyacht for Oculus and Cardboard
360° Livestream van Mysteryland 2016
Aegon Virtual Reality Candidate Experience Journey
Corpus VR
De Pokemon Go case die Capitola VR maakte met de Hololens (Mixed reality) (beste viral).
Global WebVR Hackathon
Het FARO huis van dfab VR
HoloLens integratie met MotionBuilder voor Motion Capture en Visual Effects productie
INTERU_PSY
Koninklijke Marine gebruikt virtual reality voor opleiding en training
Mobile outdoor VR made posible
Musica Nova: VR Museum
SENSIKS Sensory Reality Pods
SmARt Manuals
Smart2VR app platform cases
Swingline
The VR Room
VR service training via HTC vive and Powerwall
vrij draadloos lopen
`VPRO Medialab is wondering, is it time for the HoloLens?`


VR and AR marketing campaigns

Frico's Virtual Cheesemaster Experience
Functional Planting
Herleef Huize Bergen
Shell Subsurface and Well VR Experience
THE AUDI A4 EXPERIENCE A VIRTUAL REALITY APP THAT LETS YOU EXPERIENCE WHAT THE NEW AUDI A4 ACTUALLY FEELS LIKE BEFORE IT’S EVEN THERE.
THE LOOP - LAUNCHING THE ONEPLUS 3
TommyXGigi Collection in 360°


VR and AR Student Projects

AR Kabouterroute
Descend: The Vertigo Game
Gesprekstraining
Green Bubbles: Project Dive
Magritte VR
OOGenBLIK Ruimtelijke pre-oriëntatie in het belang van angstreductie - MasterThesis ter afronding Master-studie Zorgmanagement bij iBMG van de Erasmus Universiteit Rotterdam
RAD
Stamboom
ToyBoxing
VR Squared - Virtual Reality Verkeers Regelaar
VR-Recruitment
Welcome to The Desert of The Real
XSTNCESponsors Dutch VR Awards